Lucie Maršálková

Sportu se věnuji od svých 8 let, kdy jsem začala se sportovní gymnastikou a aerobikem. Účastnila jsem se několika soutěží. Vždycky jsem chtěla dělat kickbox, nicméně mi přišla do cesty KRAV MAGA. Okamžitě jsem se do ní zamilovala. Začala jsem s tréninky a v roce 2014 jsem prošla instruktorským kurzem (GIC) pod organizací Krav Maga Global, což je jedna z nejlepších a největších organizací na světě se základnou v Izraeli. Ihned po absolvování jsem začala Krav Magu učit. Krav maga pro mě není jen sebeobranný systém, ale je to způsob života. Jako instruktor Krav Maga se musím každý rok účastnit updatu, aby byla zajištěna moje stálá profesionalita. Tento update, který trvá několik dní, je veden instruktorem ze zahraničí, který je členem Global Instructor Teamu. Krav Maga má několik odvětví, na které se zaměřuje. Já jsem si prozatím vybrala Krav maga civilní odvětví, které je zaměřeno na sebeobranu pro dospělé, dále Krav Maga pro ženy, kdy učíme techniky, které jsou specifické pro sebeobranu čistě a jen žen. Při svých trénincích dbám nejen o technickou, fyzickou, mentální a taktickou část, které tento systém definují, ale také i o zábavu, kterou si na trénincích často užijeme do sytosti. Také čas od času pořádám tréninky venku a jednou za rok po tmě, abychom si naladili atmosféru reálného prostředí.


 Absolvované kurzy 

•General Instructor Course (krav maga) - 2014

•Instruktor sebeobrany 2. třídy - akreditovaný kurz MŠMT - 2014 

•Women Instructor Course (krav maga) - 2016  

•Testování na technický stupeň G2 (krav maga) - 2018


Kurzy

Smíšený kurz - začátečníci - od 7.9.2023

Smíšený kurz - Pokročilý

Úterý 18:30 - 20:30

Středa 19:00 - 21:00

Pro více info o kurzech se ptejte nás, nebo se obraťte na instruktorku Lucii Maršálkovou: lucie.marsalkova@krav-maga.cz