Street workout - Basic, Advanced


Sportovní aktivita s vlastní vahou těla zahrnující různé cviky, které vedou ke zvládnutí cviků STREET WORKOUTU. Cviky jsou ideálně především na hrazdě, bradlech, žebřinách, horizontálních žebřících, kruzích a jiných konstrukcích, nebo i bez jejich použití (na zemi). Hlavní důraz je kladen na cvičení s vlastní vahou, rozvoj síly a vytrvalosti. 


Důraz kladen na:

  • Rozvoj přirozené síly
  • Rozvoj dynamických schopností
  • Flexibilita
  • Vytrvalost

TRÉNINK UZPŮSOBEN I PRO ŽENY!!!